Okulumuzdan Kareler

AYÇ Eğitim Modelinin standartları Anaokullarımızda da geçerlidir. Bu standartlar referans alınarak “AYÇ Anaokulu EĞİTİM Modeli” geliştirilmiştir.

Seviye: