Anaokulunda Eğitim

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki eğitim yaşantılarının alt yapısını oluşturduğundan özel bir öneme sahiptir. AYÇ Eğitim Modelinin standartları Anaokullarımızda da geçerlidir. Bu standartlar referans alınarak “AYÇ Anaokulu EĞİTİM Modeli” geliştirilmiştir.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum, potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerilerin yoğun olarak kazanıldığı bir dönemdir. Özellikle zekâ bu dönemde yoğun olarak gelişir.

Okul öncesi eğitim, okul, öğretmen ve aile arasında paylaşılan ortak bir sorumluluktur. Okul ortamı çocuğun gelişim özellikleri için yeterli, öğretmen mesleğinde yetkin, anne babalar çocuğun eğitimi için ilgili ve bilinçli olmalıdır.

AYÇ Anaokullarında Eğitim İlkeleri

 • Günlük becerilerin çocuğun yaşam biçimi haline getirilmesi sağlanır.
 • Çocuklara kendi davranışını ve davranışlarının sonuçlarını sorgulayabilecek öz denetim kazandırılır.
 • Eğitimde çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları esas alınır.
 • Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimi bir bütün olarak ele alınır.
 • İlkokula sorunsuz devam edebilecek beceriler kazandırılır.
 • Çocuğun gelişim düzeyine göre demokratik eğitim ortamları oluşturulur.
 • Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasına gereken özen gösterilir.
 • Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenir.
 • Gerçek yaşam alanlarında deneyerek öğrenmesine fırsat verilir.
 • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanır.
 • Rehberlik hizmetleri ile öğrenme öğretme süreci bütünleştirilir.
 • Çocuğun gelişimi ve değerlendirilmesi bireyseldir. Değerlendirme sonuçları çocuğun bireysel gelişimi için kullanılır.

AYÇ Anaokulları Eğitim Kapsamı

AYÇ okullarında verilen eğitimle, çocukların çok yönlü ve bütünsel gelişmeleri sağlanır. Her çocuğun günlük ve temel becerileri yaşam biçimi haline getirmesi sağlanır. AYÇ anaokulu eğitimi; çocukları ilkokula sorunsuz devam edebilecek beceri ve benlik yapısına kavuşturur. Bilimsel veri ve yöntemlerden yararlanılarak çocukların düzeylerine uygun dini bilgiler verilir. Bu kapsamda aşağıdaki eğitimler verilir.

 • Beceri Eğitimi
 • Benlik Eğitimi
 • Okuma ve Yazmaya Hazırlık Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Zekâ Geliştirme Eğitimi
 • Satranç, zekâ oyunları, kodlama,
 • Sanat ve Estetik Eğitimi
 • Fen ve Doğa Eğitimi
 • Oyun ve Hareket Eğitimi
 • Sağlıklı Yaşam Eğitimi
 • Din Eğitimi
 • İngilizce Eğitimi
 • Arapça Eğitimi (isteğe bağlı)
 • Bilişim ve Teknoloji Eğitimi (isteğe bağlı)

6 yaş grubuna birinci sınıfı okutacak öğretmenler tarafından birinci sınıfa uyum/oryantasyon eğitimi yapılır.

Din Eğitimi, Sanat ve Estetik Eğitimi, Oyun ve Hareket Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Arapça Eğitimi, Bilişim ve Teknoloji Eğitimi branş öğretmenleri tarafından verilir.

Eğitim Ortamları

1. Öğrenme Merkezleri

Öğrenme merkezleri, günlük etkinliklerde yer alan okul öncesi eğitim kazanım ve göstergeleri ile günlük yaşam becerileri ve benlik eğitimi kazanımlarının gerçekleşmesini sağlayan uygun ortamlardır. Öğrenme merkezleri, çocukların bireysel farklılıkları ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. AYÇ Okullarında aşağıdaki öğrenme merkezleri bulunur.

 • Blok Merkezi
 • Kitap Merkezi
 • Müzik Merkezi
 • Sanat Merkezi
 • Fen Merkezi
 • Matematik Merkezi
 • Drama ve Oyun Merkezi

2. Öğrenme Atölyeleri

 • Müzik Atölyesi
 • Sanat Atölyesi
 • Fen ve Deney Atölyesi
 • Matematik Atölyesi
 • Zekâ Geliştirme Atölyesi
 • Gerçek Yaşam Atölyesi
 • Yaşam Becerileri Atölyesi

3. Gerçek Yaşam Alanları

Çocukların günlük yaşam becerilerini ve benlik yapısını oluşturmak amacıyla gerçek yaşam alanları oluşturulmuştur. Bu alanlar; yemek hazırlama ve ikramı, ütü, bulaşık-çamaşır yıkama, küçük ev aletlerini kullanma, misafir karşılama, ağırlama ve uğurlama vb. becerileri geliştirmek için oluşturulan gerçek yaşam atölyesi, okul bahçesinde sera/veya bitki yetiştirme alanları, okulun yakın çevresinde bulunan günlük yaşam merkezleri gibi alanlardır.

Sosyal Etkinlikler

AYÇ Okullarında sosyal etkinlikler günlük beceriler, temel beceriler, düşünme becerileri, duygu yönetimi, bilinç yapısı ve değerler eğitimi kazanımları ile ilişkili olarak yürütülür.

Sosyal etkinlikler çerçevesinde çocukların kazandığı bazı davranış ve beceriler şunlardır.

 • Başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Maddi ve manevi görevlerini yerine getirir.
 • Kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkar.
 • Eylem ve davranışlarının, başkaları üzerindeki sonuçlarını üstlenir.
 • Ulaşılmak istediği amaç ve hedefler için inanç, irade ve kararlılık gösterir.
 • Sıkıntı ve zorluklarla mücadele eder.
 • Beklenmeyen durumlara karşı önceden hazırlıklı olur.
 • Kendini tanır.
 • Bireysel hedeflerini belirler.
 • Yeteneklerini geliştirir.
 • Çevreyi korur.
 • Kendine güven duyar.
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinir.
 • Zamanını etkin ve verimli değerlendirir.
 • İsraftan kaçınır ve tutumludur.
 • Bireysel farklılıklara saygılı olur.
 • Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılar.
 • Aldığı görev ve sorumluluğu istekle yerine getirir.

Aile Katılımı

AYÇ Anaokullarında çocuğun eğitimi okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Aile, çocuğun eğitimine okula başladığı günden itibaren aktif olarak katılır. Aile katılımı, çocuğun okulda edindiği kazanımların evde de sürdürülmesini ve pekiştirilmesini sağlar. Aile katılımı ile öğrenmenin tutarlılığı ve kalıcılığı sağlanır

Aile katılımı ile, anne babaların ve aile bireylerinin çocuk yetiştirme becerileri geliştirilir, Ailenin çocuklarının fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemesi sağlanır. Aile katılımı uygulaması okulda bir günüm ve Çocuğumla birlikte öğreniyorum projesi ile gerçekleştirilir

İlkokul Birinci Sınıfa Başlama

AYÇ Okullarına devam eden ve ilkokula başlayacak olan çocuklara birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla “İlkokul Hazır Bulunuşluk Testi” uygulanır. Test sonuçlarına göre gerekli iyileştirme çalışması yapılır ve veliye öneriler sunulur.

Etiketler: