AYÇ'de Bursluluk Heyecanı

İlkokullarımızda AYÇ Eğitim Modeli uygulanır. AYÇ Eğitim Modeli kendimize özgü, milli, yerli, aynı zamanda evrensel düzeyde standartlar taşıyan bir eğitim modelidir.

AYÇ İlkokullarında eğitim gerçek hayatın bir parçasıdır. Günlük beceriler ve temel becerilerin kazandırılması; öğrencilerin iyi bir benlik yapısına sahip olması ilkokul eğitiminin temel amacıdır.

Düşünen Üreten Girişimci Nesiller Yetiştiren Eğitim Modeli

AYÇ Eğitim Modeli, çocuklarımız ve gençlerimizin yaratıcılıklarını; analitik, etik, mantıksal, eleştirel ve stratejik düşünme becerileri ile karar verme, iletişim, bilişim teknolojilerini kullanma, araştırma, sorun çözme, bilgiye ulaşma, yeni bilgi üretme ve girişimcilik becerilerini geliştirecektir.

İlkokul eğitiminin temel ilkeleri

  • Öğrenciler öğrendiği bilgiyi anlamlandırarak yeni bilgi üretmede kullanılır.
  • Bilgi; beceri ve yetkinliğe dönüştürülerek uygulanır.
  • Öğrenciler karar ve davranışlarının sonuçlarını sahiplenir.
  • Eğitimde, öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları esas alınır.
  • Öğrencilerin gelişim düzeyine göre demokratik eğitim ortamları oluşturulur.
  • Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasına gereken özen gösterilir.
  • Gerçek yaşam alanlarında deneyerek öğrenmesine fırsat verilir.
  • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanır.
  • Rehberlik hizmetleri ile öğrenme öğretme süreci bütünleştirilir.
  • Çocuğun gelişimi ve değerlendirilmesi bireyseldir. Değerlendirme sonuçları çocuğun bireysel gelişimi için kullanılır.
Etiketler: