Bursluluk Sınavları

Türkiye’nin kendi insan tanımını yaparak eğitimde yeni araştırmalara yer vermesi, tüm dünyaya örnek olabilecek evrensel özelliklere sahip yerli ve milli eğitim modelleri ve programları geliştirerek uygulaması gerekmektedir. AYÇ Okulları Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi Programı, akademik eğitimdeki başarıyı arttırırken, temel beceri ve benlik eğitiminin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır. AYÇ Okulları YBE programı Türkiye’de bir ilk olması ve bu alandaki ihtiyacın karşılanmasına sağlayacağı katkı açısından büyük öneme sahiptir.

Pazartesi, Ocak 29, 2018 - 11:30