Doğa Yürüyüşümüz

AYÇ Okullarında eğitim öğretim hizmeti, öğrencilerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yöneliktir. Bu ihtiyaç ve beklentiler akademik eğitim, yaşam becerileri ve benlik eğitiminden oluşur. AYÇ Okullarında akademik eğitim, yaşam becerileri ve benlik eğitimi bir bütün olarak ele alınır; risk esaslı düşünme tarzı, stratejik yönetim anlayışı ve süreç yönetimi yaklaşımına göre yürütülür.

AKADEMİK EĞİTİM, AYÇ EĞİTİM MODELİ’ NİN EĞİTİM STANDARTLARINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLİR. BUNLAR;

  • Planlama Standartları,
  • Uygulama standartları
  • Ölçme değerlendirme standartlarıdır.

 

Akademik Eğitim Gerçek Hayatın Bir Parçasıdır

AYÇ okullarında akademik eğitim, gerçek hayatın bir parçasıdır. Derslerin içerik ve kapsamına uygun olarak okul dışı öğrenme fırsatlarından yararlanılır. Derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi için okulun ve çevrenin tüm olanaklarından yararlanılır, öğrenciler, ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yapar ve projelerde görev alır. Okulda ve derslerde öğrendikleri bilgi, beceri ve değerleri günlük hayatta kullanılırlar.