İlkelerimiz

 

  • Bilimsellik
  • Potansiyeli Fark Etmek ve Geliştirmek
  • Bilgi, Beceri ve Eyleme Dayalı Performans
  • Tasarım ve Planlamayı Önemsemek
  • Değerler, Vizyon ve Misyona Dayalı İlerleme
  • Okulun Değerlerini Yaşama Geçirmede Öncülük Eden Liderlik

 

 

Etiketler: