Kodlama Eğitimi

AYÇ Okullarında sınıf düzeylerine göre her ders için gerekli ön koşul kritik kazanımlar standart olarak belirlenir. Her öğrenme alanına başlarken, yeni öğrenme alanının kazanımlarıyla ilgili öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi (Ön koşul kazanımların yeterliliği) değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre ön koşul kazanımlarda görülen eksiklikler giderildikten sonra yeni üniteye geçilir. Ünite sonunda da ünite kazanım değerlendirme sınavı yapılır ve varsa eksiklikler giderilir. Ünite öncesi ön koşul kazanımlar ile ünite sonrası kazanımların değerlendirilmesinde standart ölçme araçları kullanılır.

Akademik Eğitim Destekleyicidir

Dersler, bilgi ve içerik açısından birbirini destekleyecek şekilde bütünsel bir yaklaşımla işlenir. Örneğin, matematik dersinde grafiklerle ilgili kazanımlar işlenirken; fen bilgisi/fizik, kimya biyoloji; sosyal bilgiler/tarih vb. derslerdeki gerçek bilgi ve içerik kullanılır.

Akademik Eğitim Bütünleşiktir

Akademik eğitim, anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birbiri ile ilişkili ve bir bütün olarak yönetilir.  Lise ortaokula, orta okul ilkokula, ilkokul da anaokuluna öğrencilerin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda geri bildirim verir.

Etiketler: