Lisede Eğitim

ANADOLU LİSESİ

Artık gençlerimizin üniversite diploması almış olması yeterli değil.  2023 Türkiye’sinde her gencimiz en az bir üniversite bitirmiş olacak. İyi bir üniversite eğitimi almış olası daha bir önem kazanacak.

AYÇ Okullarının birinci önceliği öğrencilerimizin hem lisede hem de üniversitede iyi bir eğitim alması; öğrencilerimizin hem akademik başarıya hem yaşam becerilerine hem de iyi bir benlik yapısına sahip olması.

AYÇ Okullarında akademik başarı önemli çünkü; öğrencilerimizin üniversiteye girmesi, bir üniversiteyi bitirmesi, üniversite diploması alması için akademik başarıya sahip olması gerekiyor.

Yaşam becerileri önemli çünkü; artık üniversite bitirmek yetmiyor. Öğrencilerimizin, bunun yanında problem çözme, sorumluluk, iletişim, karar verme, araştırma, gözlem yapma, stratejik düşünme gibi becerilere sahip olması gerekiyor.

Akademik beceri ve yaşam becerileri ise iyi bir benlik yapısı ile bütünleşirse öğrencinin kendisine, ailesine, topluma, ülkesine ve insanlığa yararlı olacaktır.

Gençlerimiz, yaşam becerilerine ve iyi bir benlik yapısına sahip değilse mutsuz, amaçsız, yetenek ve becerisi düşük, işsiz, girdiği işte uzun süre kalamayacaktır.

AYÇ Anadolu Liselerinde Akademik Eğitim, Beceri Eğitimi ve Benlik Eğitimi bir bütün olarak verilir.

FEN LİSELERİ

Fen Liselerimizde; fen bilimleri ve matematik yeteneği yüksek, fen bilimleri ve matematik alanına ilgi duyan; fen bilimleri ve matematik alanlarında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlıyoruz.

AYÇ Fen Liseleri hem bugünün hem geleceğin okullarıdır. AYÇ Fen Liseleri öğrencilere günlük ve temel yaşam becerilerini kazandıran; derslerde öğrenilenleri beceriye dönüştüren öğrencilerin yetiştiği okullardır.

Fen Liselerimizde öğrencilerimize hem bu günkü hayatında hem de gelecekte kullanması gereken;

  • Okuma ve okuduğunu anlama becerisi,
  • Karar verme becerisi,
  • Neden sonuç ilişkisi kurma becerisi,
  • Problem çözme becerisi,
  • Sosyal katılım becerisi,
  • Sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme becerisi,
  • İletişim becerisi,
  • Araştırma becerisi,
  • Bilgi toplama ve yeni bilgi üretme becerisi,
  • Kendini yönetme becerisi kazandırıyoruz.
Etiketler: