MARKA İŞBİRLİĞİNE DAVET

AYÇ MARKASI İLE İŞBİRLİĞİ VE GÜÇBİRLİĞİNE DAVET

Günübirlik politikalar ve sürekli değişkenlik gösteren uygulamalarla, rotasını tayin etmekte güçlük çeken eğitim sistemimiz bu haliyle, Türk Milletini aydınlık geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmekten uzak görünüyor. Eğitim sistemimiz, maalesef ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken hayati sorunları bünyesinde barındırıyor. Bu sorunlar nedeniyle, çocuklarımızı dünya çapında akademik başarılara ulaştırmakta ve özellikle de onları hayata hazırlamakta güçlük çekiyoruz.

Eğitimdeki problemlerimizin çözümü için ulusal bazda yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, çalışmalarımızı öncelikle okullarımızda uygulanacak özgün bir eğitim ve yönetim modelinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştırdık.

 Deneyimli eğitimci ve akademisyen danışmanlarımızın yoğun çalışmalarıyla, evrensel kabulleri dikkate alan, temel değerlerimize bağlı, insanoğlunun var oluş fıtratına ve bilgi çağının gereklerine uygun bir eğitim yaklaşımı ile “AYÇ Eğitim Modeli” ve “AYÇ Okul Yönetim Modeli”ni geliştirdik.

AYÇ Eğitim Modeli; bireysel ihtiyaç ve farklılıkları dikkate alarak, insan odaklı bir eğitim süreci ile düşünen, üreten, iletişimde yetkin, öz güveni yüksek, girişimci, güçlü bir benlik yapısına sahip, kendini yönetebilen bireyler yetiştirme amacına uygun olarak yapılandırılmıştır.

AYÇ Okul Yönetim Modeli ise evrensel standartlara uygun olarak hazırlanmış, aynı zamanda yerli olma özelliğini taşıyan bir modeldir. AYÇ Okul Yönetim Modeli, her okulun kaliteli bir eğitim verebilmesi için gerekli olan yönetim sisteminin oluşturmasına katkı sağlayan, stratejik planın uygulanmasına, başarının sistematik ve yapısal bir şekilde değerlendirilmesine ve sürekli iyileştirilmesine rehberlik eden bir kalite güvence sistemi olarak yapılandırılmıştır.

Özel okul ve marka sayısının hızla arttığı, rekabet koşullarının ve ortamının değişerek zorlaştığı günümüzde, geliştirmiş olduğumuz eğitim ve okul yönetim modellerini uygulayan “AYÇ Akademi Yeni Çizgi Okulları” Markasını ürettik.

AYÇ Akademi Yeni Çizgi Okulları, Türkiye’nin Tescilli Eğitim Markasıdır.

Ve şimdi, AYÇ Okulları ailesini genişletiyoruz.

AYÇ Okulları olarak, yoluna tek başına devam eden özel okul kurucusu dostlarımızı, eğitim sektöründe rekabet güçlerini artıracak, itibarlı ve hakkaniyetli bir iş birliğine davet ediyoruz.

"Şubeni Yaşat Ki, Marka Yaşasın" anlayışını benimseyen AYÇ Okulları olarak sizleri, ortak vizyonumuz olan, Türkiye’nin aydınlık geleceğini kuracak gençliği yetiştirme çabasında, okulu hayata hazırlık safhası olarak değil, hayatın kendisi olarak gören AYÇ Okulları etrafında, iş birliği ve güç birliğine davet ediyoruz.