Neden AYÇ

AYÇ Eğitim Modeli; Milli, Yerli ve Evrensel Standartlara Sahip Eğitim Modelidir

AYÇ Okulları; hızla değişen ve gelişen dünyada, Türkiye’nin rekabet edebilir duruma gelebilmesi için kendimize özgü, milli, yerli, aynı zamanda evrensel düzeyde standartlar taşıyan bir eğitim modeline sahiptir. AYÇ Eğitim Modeli; Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşmasını ve dünya ile rekabet edebilmesini sağlayacak bir modeldir.

AYÇ Eğitim Modeli; Kendini Yöneten Bireyler Yetiştiren Eğitim Modelidir

AYÇ Okullarında öğrenciler; üst düzey akademik başarı ve dil becerisini kazanmış; gelecekte seçeceği meslek ve yapacağı işle ilgili becerilerin altyapısına sahip olarak yetişir.

AYÇ Okullarının en önemli özelliklerinden bir de yeteneklerinin ve potansiyelinin farkında olan kendini yöneten bireyler yetiştirmesidir. 

AYÇ Eğitim Modeli; Düşünen Üreten Girişimci Nesiller Yetiştiren Eğitim Modelidir

AYÇ Eğitim Modeli, çocuklarımız ve gençlerimizin yaratıcılıklarını; analitik, etik, mantıksal, eleştirel ve stratejik düşünme becerileri ile karar verme, iletişim, bilişim teknolojilerini kullanma, araştırma, sorun çözme, bilgiye ulaşma, yeni bilgi üretme, girişimcilik becerilerini geliştirecektir.

AYÇ Eğitim Modeli; İyi Bir Benlik Yapısına Sahip Bireyler Yetiştiren Eğitim Modelidir

AYÇ Okullarından mezun olan öğrenciler; inançlarına bağlı, milletini ve vatanını seven; ailesine, anne- babasına, topluma ve toplumun ortak değerlerine saygılı; çalışkan, dürüst, ahlaklı erdemli bir benliğe sahip olur. Kendine, ailesine, çevresine, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirir.

AYÇ Eğitim Modeli; Bilgi Üreten ve Yenilikçi Eğitim Modelidir

AYÇ Okullarında, öğrendiği bilgiyi nerede nasıl kullanacağını bilen, bilgiyi anlamlandırarak yeni bilgi üreten, ürettiği bilgiyi yenilikçiliğe ve ürüne dönüştüren bir nesil yetiştiriyoruz.

AYÇ Eğitim Modeli; Ana Dil ve Yabancı Dil İletişiminde Yetkin Eğitim Modelidir

AYÇ Okullarına devam öğrenciler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan anadilde iletişim ve yabancı dillerde iletişim yetkinliğine sahip olur.

Ana dil ve yabancı dil iletişimiyle öğrencilerimiz edindikleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri ulusal ve evrensel düzeyde etkin olarak kullanırlar. İş ve meslek yaşamında ulusal ve evrensel düzeyde öncülük yaparlar.