Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki eğitim yaşantılarının alt yapısını oluşturduğundan özel bir öneme sahiptir. AYÇ Eğitim Modelinin standartları Anaokullarımızda da geçerlidir. Bu standartlar referans alınarak “AYÇ Anaokulu EĞİTİM Modeli” geliştirilmiştir.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum, potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerilerin yoğun olarak kazanıldığı bir dönemdir. Özellikle zekâ bu dönemde yoğun olarak gelişir.

Okul öncesi eğitim, okul, öğretmen ve aile arasında paylaşılan ortak bir sorumluluktur. Okul ortamı çocuğun gelişim özellikleri için yeterli, öğretmen mesleğinde yetkin, anne babalar çocuğun eğitimi için ilgili ve bilinçli olmalıdır.

AYÇ Anaokullarında Eğitim İlkeleri

 • Günlük becerilerin çocuğun yaşam biçimi haline getirilmesi sağlanır.
 • Çocuklara kendi davranışını ve davranışlarının sonuçlarını sorgulayabilecek öz denetim kazandırılır.
 • Eğitimde çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları esas alınır.
 • Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimi bir bütün olarak ele alınır.
 • İlkokula sorunsuz devam edebilecek beceriler kazandırılır.
 • Çocuğun gelişim düzeyine göre demokratik eğitim ortamları oluşturulur.
 • Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasına gereken özen gösterilir.
 • Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenir.
 • Gerçek yaşam alanlarında deneyerek öğrenmesine fırsat verilir.
 • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanır.
 • Rehberlik hizmetleri ile öğrenme öğretme süreci bütünleştirilir.
 • Çocuğun gelişimi ve değerlendirilmesi bireyseldir. Değerlendirme sonuçları çocuğun bireysel gelişimi için kullanılır.

 

Etiketler: