Tabiata Saygılı Nesil

Artık gençlerimizin üniversite diploması almış olması yeterli değil.  2023 Türkiye’sinde her gencimiz en az bir üniversite bitirmiş olacak. İyi bir üniversite eğitimi almış olası daha bir önem kazanacak.

AYÇ Okullarının birinci önceliği öğrencilerimizin hem lisede hem de üniversitede iyi bir eğitim alması; öğrencilerimizin hem akademik başarıya hem yaşam becerilerine hem de iyi bir benlik yapısına sahip olması.

AYÇ Okullarında akademik başarı önemli çünkü; öğrencilerimizin üniversiteye girmesi, bir üniversiteyi bitirmesi, üniversite diploması alması için akademik başarıya sahip olması gerekiyor.

Yaşam becerileri önemli çünkü; artık üniversite bitirmek yetmiyor. Öğrencilerimizin, bunun yanında problem çözme, sorumluluk, iletişim, karar verme, araştırma, gözlem yapma, stratejik düşünme gibi becerilere sahip olması gerekiyor.

Akademik beceri ve yaşam becerileri ise iyi bir benlik yapısı ile bütünleşirse öğrencinin kendisine, ailesine, topluma, ülkesine ve insanlığa yararlı olacaktır.

Gençlerimiz, yaşam becerilerine ve iyi bir benlik yapısına sahip değilse mutsuz, amaçsız, yetenek ve becerisi düşük, işsiz, girdiği işte uzun süre kalamayacaktır.

AYÇ Anadolu Liselerinde Akademik Eğitim, Beceri Eğitimi ve Benlik Eğitimi bir bütün olarak verilir.

Etiketler: