Teknoloji Bağımlılığı Semineri

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin bugünkü ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri günlük beceriler, temel beceriler ve benlik eğitimin kapsar.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitim Programı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ders programları ile toplumun inanç ve değerleri incelenerek kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yaşam becerileri ve benlik eğitiminin amacı, öğrencilerin kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek beceriler ile iyi bir kişiliğe sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin, günlük ve temel becerileri ile değer sistemi, düşünce yapısı, duygu yönetimi, bilinç yapısının geliştirilmesini esas alır.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitim Programının Vizyonu

Beden, zihin, ahlâk, ruh, duygu (maddi ve manevi) bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, kendine, ailesine, çevresine, topluma ve nihai olarak evrene karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren şahsiyetli bireyler yetiştirmektir.