Velilere Yönelik “Sınav Kaygısı” Semineri

AYÇ Okullarında sınıf düzeylerine göre her ders için gerekli ön koşul kritik kazanımlar standart olarak belirlenir. Her öğrenme alanına başlarken, yeni öğrenme alanının kazanımlarıyla ilgili öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi (Ön koşul kazanımların yeterliliği) değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre ön koşul kazanımlarda görülen eksiklikler giderildikten sonra yeni üniteye geçilir. Ünite sonunda da ünite kazanım değerlendirme sınavı yapılır ve varsa eksiklikler giderilir. Ünite öncesi ön koşul kazanımlar ile ünite sonrası kazanımların değerlendirilmesinde standart ölçme araçları kullanılır.

Salı, Ocak 30, 2018 - 13:00