Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi

 

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin bugünkü ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri günlük beceriler, temel beceriler ve benlik eğitimin kapsar.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitim Programı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ders programları ile toplumun inanç ve değerleri incelenerek kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yaşam becerileri ve benlik eğitiminin amacı, öğrencilerin kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek beceriler ile iyi bir kişiliğe sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin, günlük ve temel becerileri ile değer sistemi, düşünce yapısı, duygu yönetimi, bilinç yapısının geliştirilmesini esas alır.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitim Programının Vizyonu

Beden, zihin, ahlâk, ruh, duygu (maddi ve manevi) bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, kendine, ailesine, çevresine, topluma ve nihai olarak evrene karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren şahsiyetli bireyler yetiştirmektir.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitiminin Amacı

 1. Bugünün ve geleceğin yaşam becerilerine ve iyi bir benlik yapısına sahip bireyler yetiştirerek kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilmelerini sağlamaktır.
 2. AYÇ Okullarına devam öğrencilerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde bulunan aşağıdaki 8 anahtar yetkinlik alanında yeterli duruma getirmektir.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitiminin Önemi

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki okulların ve eğitim sisteminin yetiştirdiği insandan genel olarak bir memnuniyetsizlik söz konusudur. Yine son yıllarda üniversiteler, işletmeler ve genel olarak toplumun tüm kesimleri eğitim kurumalarının yetiştirdiği öğrencileri beceri eksikliği ve kişilik yönünden eleştirmektedir.

Türkiye’nin kendi insan tanımını yaparak eğitimde yeni araştırmalara yer vermesi, tüm dünyaya örnek olabilecek evrensel özelliklere sahip yerli ve milli eğitim modelleri ve programları geliştirerek uygulaması gerekmektedir. AYÇ Okulları Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi Programı, akademik eğitimdeki başarıyı arttırırken, temel beceri ve benlik eğitiminin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır. AYÇ Okulları YBE programı Türkiye’de bir ilk olması ve bu alandaki ihtiyacın karşılanmasına sağlayacağı katkı açısından büyük öneme sahiptir.

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitiminin Kapsamı

Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi; beceri eğitimi ve benlik eğitimi olmak üzere iki alandan oluşur.

Beceri eğitimi; günlük yaşam becerileri ve temel yaşam becerileri olmak üzere iki yeterlilik alanına sahiptir.

-          Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi: Öğrencilerin günlük hayatını yönetmede kullandığı ve günlük yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan becerilerin kazandırıldığı eğitimdir.

-          Temel Yaşam Becerileri Eğitimi: Öğrencilerin akademik başarılarının yanında bugün ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri temel becerilere sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitimdir.

Benlik Eğitimi: Öğrencilerin doğuştan getirdiği ve özünde var olan kişilik özelliklerinin, ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, kalıcılığının sağlanmasıdır. Benlik eğitiminde çocukta var olan fıtrattan hareket edilir. Benlik eğitimi değer sistemidüşünce yapısıduygu yönetimibilinç yapısındanoluşur.

A- Yaşam Becerileri Eğitimi

 1. a.Günlük Yaşam Becerileri
  1. 1.Kişisel Bakım Becerisi
  2. 2.Dengeli Yaşam Becerisi
  3. 3.İlişki Yönetim Becerisi
  4. 4.Yaşam Alanlarını Düzenleme ve Kullanma Becerisi
  5. 5.Toplumsal Alanlarda Uyumlu Davranma Becerisi
  6. 6.Ekonomik Yaşamını Düzenleme Becerisi
  7. 7.Spor Aktivitelerine Katılma Becerisi
 2. b.Temel Yaşam Becerileri
 3. 1.Okuryazarlık becerisi
 4. 2.İletişim becerisi
 5. 3.Bilgi ve veri toplama becerisi
 6. 4.Karar verme becerisi
 7. 5.Sosyal katılım becerisi
 8. 6.Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi/dijital vatandaşlık
 9. 7.Gözlem yapma becerisi
 10. 8.Problem çözme becerisi
 11. 9.Araştırma becerisi
 12. 10.Girişimcilik becerisi

B- Benlik eğitimi,

 1. a.Değer eğitimi,
 2. b.Düşünme eğitimi,
 3. c.Duygu eğitimi
 4. d.Bilinç eğitiminden oluşur.

 

 

Etiketler: